Рефераты. Визначення потреб виробництвах у матеріалах


Визначення потреб виробництвах у матеріалах

КУРСОВА РОБОТА


з дисципліни «ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»


на тему: «Визначення потреб виробництвах у матеріалах»Студентки 6 курсу, групи оооооо

Залікова книжка № оооооооо

ВИКЛАДАЧ доц. ооооо.КИЇВ — 2009р.

ЗАВДАННЯ

з дисципліни «Операційний менеджмент» студенту о курсу ооІ, групи ооооооооо

Тема роботи: Визначення потреб виробництва у матеріалах

Варіант завдання: літера М, № 4 (Залікова книжка № оооооо

Завдання на роботу: Згідно з обраним варіантом визначити потреби у виробах на 5-й і 6-й місяці та спланувати розподіл потреб у матеріалах в часі за такими умовами:

Складальна схема виробу:Вихідні дані:


Попередні місяці

Поточний місяць

Планові місяці


Елемент

Цикл виконання замовлення

Наявний запас


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

6


A

1

110

Попит на А

120

170

240

290

160

170

310

450

400

260

250

300
B

1

100

Замовлення А

215

306


C

1

200

D

2

50

E

1

100

F

2

150Показники витрат


Показники витрат


Показники витрат


Місячні витрати на зберігання одиниці продукції, грн

25

Вартість найму та навчання одного робітника, грн

80

Погодинна тарифна ставка (в ос-новний робочий час), грн

8

Місячні втрати, обумовлені де-фіцитом одиниці продукції, грн

5

Витрати на звільнення одного робітника, грн

130

Запас готової продукції на початок січня, одиниць

240

Вартість одиниці продукції, отриманої за субпідрядом, грн на одиницю продукції

90

Трудомісткість одиниці продукції, нормо-годин

7

Резервний запас продукції, % від місячного попиту

10


Календарний графік виконання роботи:

Дата видачі завдання: 15.09.09

а) Ознайомлення з методикою і вихідними даними: 15.09.09–22.09.09;

б) Прогнозування …: 23.09.09–13.10.09;

в) Оформлення роботи: 14.10.09–19.10.09;

г) Термін закінчення i кінцева дата здачі роботи на перевірку: 14.10.09 (вівторок)


Підпис студента           _______________________

Викладач                                __ Доц. оооооо.__

Зміст


Розділ 1. Прогнозування незалежного попиту

1.1 Визначення параметрів лінійного тренду

1.2 Прогнозування незалежного попиту випадкових споживачів

1.3.Розрахунок загального обсягу незалежного попиту

Розділ 2. Сукупне планування виробництва

2.1 Формулювання варіантів сукупного плану та розрахунки витрат за варіантами сукупного плану

2.2 Графічне порівняння варіантів сукупних планів та вибір оптимальної стратегії сукупного планування

Розділ 3. Планування потреб у матеріалах (MRP)

3.1 Основний план виробництва (MPS)

Список літератури


Розділ 1. Прогнозування незалежного попиту


Обсяг незалежного попиту складається з прогнозу попиту випадкових споживачів і твердих замовлень споживачів, які вже надійшли і відомі на момент планування. Таким чином, спочатку необхідно спрогнозувати попит випадкових споживачів, який виконується в такому порядку:

1.                 Обирається метод прогнозування.

2.                 Визначаються параметри тренду.

3.                 Прокладається тренд в минуле и майбутнє (статистичний ряд позбавляється циклічності та сезонності).

4.                 Обирається метод врахування сезонності (циклічності) та визначаються її параметри.

5.                 На основі трендових значень з урахуванням сезонних (циклічних) коливань складається прогноз на весь горизонт прогнозування.


1.1. Визначення параметрів лінійного тренду


У цій роботі використовується для прогнозування попиту метод лінійного тренду, який для опису функції використовує лінійну функцію


                                                                                         (1),


де Х – номер часового періоду (планового або прогнозовано) відносно базового.

За базовий період (Х = 0) зручно обрати поточний період, останній перед першим прогнозуванням, (в цій роботі найзручнішим є 12 місяць); а і b  це параметри тренду, які визначаються за даними статистичного ряду за формулами:


 ;                                                                   (2),


де  – значення статистичного ряду;  – кількість значень статистичного ряду згідно із завданням.

Підставивши отримані значення а і b в рівняння тренду (1) та обравши відповідні значення Х, розрахували прогнозні значення попиту на наступні 6 місяців.


Таблиця 1

Розрахунок сум статистичних рядів по виробу А

Місяць

Х

X2

Y

X.Y

1

-11

121

320

-3520

2

-10

100

400

-4000

3

-9

81

500

-4500

4

-8

64

480

-3840

5

-7

49

440

-3080

6

-6

36

300

-1800

7

-5

25

260

-1300

8

-4

16

250

-1000

9

-3

9

300

-900

10

-2

4

370

-740

11

-1

1

520

-520

12

0

0

440

0

Суми

-66

506

4580

-25200

Страницы: 1, 2, 3, 42012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.