Рефераты. Управління страховою діяльністю


Управління страховою діяльністю

Зміст


Вступ

1. Загальна характеристика страхової компанії

2. Планування страхової діяльності

3. Формування фінансового плану та балансу доходів та видатків

4. Організування страхової діяльності

5. Мотивування страхової діяльності

6. Контролювання та регулювання страхової діяльності

7. Формування методів управління страховою діяльністю

8. Розробка механізму започаткування нових видів страхових послуг. Прийняття управлінських рішень

Висновки

Список використаної літератури


Вступ


Сучасний фінансовий ринок на Україні набирає все більше ознак цивілізованого ринку високорозвинутих країн світу. У страховиків, які утримували лідируючі позиції у 2004 році та відрізнялися використанням псевдострахування (мали значні обсяги страхування фінансових та інших ризиків, які передавали за кордон) протягом першої половини 2005 року були відкликані ліцензії. Однак, як вже наголошувалося Держфінпослуг, нерівність у системі оподаткування суб‘єктів господарювання та існування податкового арбітражу, попри зусилля щодо посилення нагляду за страховою (перестраховою) діяльністю не виключає в подальшому випадки використання системи страхування в операціях „тіньового сектору".

Об`єктом дослідження у курсовому проекті є НАСК "Оранта". Нині НАСК "Оранта" - одина з лідерів страхового ринку, що підтверджується фінансовими показниками (обсяги капіталу, активів, страхових резервів, страхових премій та виплат). Його надійність забезпечена не тільки вагомим статутним фондом, а й діючим механізмом перестрахування великих ризиків. Компанія працює з провідними перестрахувальними компаніями світу. Нині НАСК "Оранта" - забезпечує страховий захист практично від усіх ризиків. Для розширення даного підприємства та підтримки високого рівня функціонування потрібна ефективна система менеджменту на організації та вирішення існуючих проблем.

Метою курсового проекту є розроблення системи управління страховою діяльністю. Відповідно до мети проекту його завданнями є розроблення технології управління з урахуванням очікуваних змін, тобто реалізація функцій менеджменту в організації; формування методів управління на підприємстві, удосконалення системи комунікацій в організації.


1. Загальна характеристика страхової компанії


Таблиця 1

Характеристика страхової компанії НАСК "Оранта"

Параметри, що характеризуються

Характеристика параметрів

Можливі напрямки удосконалення діючих параметрів

1. Форма підприємства

 Компанія НАСК "Оранта"є юридичною особою і фінансовою установою, яка здійснює свою діяльність на підставі та згідно із законодавством України, Статутом та іншими документами, які затверджуються в порядку. Фінансовою діяльністю компанії є діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства

-

2. Види діяльності

Підприємство надає перелік страхових послуг, що відповідає сучасним вимогам ринку і дозволяє НАСК "Оранта" впевнено почуватися на ринку.

Види діяльності: автотранспорт; “Зелена Картка"; майно фізичних та юридичних осіб; вантажі; медичне; нещасних випадків; відповідальності перед третіми особами.

Впровадження нового страхового продукту - страхування цивільної відповідальності. Після запланованого розширення кількість клієнтів збільшуватиметься у зв‘язку із розширенням переліку послуг.

3. Ресурси

Фірма займається стажуванням працівників для покращення їх роботи. Підприємство з метою забезпечення своєї діяльності у майбутньому налагоджує переписку з владою про дослідження в ції галузі, а також щомісячно відраховує від прибутку у резервний фонд для здіснення негайної оплати за вимогами.

Розгляд інформації про новітнє інформаційне забезпечення, щоб покращити якість обслуговування, праця над вихованням корпоративного духу в команді.

4. Цілі, завдання та технології

Цілі підприємства є чітко визначені, досяжні, конкретні, враховують вплив середовища функціонування, що позитивно впливає на діяльність підприємства.

Цілі:

Довгострокові: збільшення конкурентоспроможності

Середньострокові: вдосконалення інформаційне забезпечення, розширення сфери діяльності

Короткострокові: знизити рівень стресовості у бухгалтерії.

Завдання: розміщення оголошень про наявність вакантних посад, здійснення оцінки наявного інформаційного забезпечення, проведення атестації працівників, налагодження контактів з владою.

Технологія: надання страхових полуг потребує покращення інформаційної бази, відповідно до потреб споживачів, також підвищення кваліфікації працівників та позитивної атмосфери у колективі.

Інтеграція маркетингу в усі складові процесу страхової діяльності, комплексна автоматизація інформаційної системи.

5. Характер виконуваних операцій

Три етапи реалізації страхової послуги:

аквізиція;

контроль за об’єктом страхування;

урегулювання питань щодо завданих збитків.

Максимальна сумлінність страхової компанії щодо завданих збитків.


2. Планування страхової діяльності


Характеристику етапів процесу стратегічного планування у НАСК "Оранта" відображено на рисунку 1.

Етап 1. Інформаційне забезпечення стратегічного планування

Етап 2. Установлення місій та цілей організації

Етап 3. Вибір методів аналізу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища.

Етап 4. Оцінювання та аналіз факторів зовнішнього середовища.

Етап 5. Оцінювання та аналіз факторіввнутрішнього середовища.

Етап 6. Прогнозування умов функціонування та результатів виробничо-господарської діяльності підприємства.

Етап 7. Виконання розрахунків, обгрунтувань, перелічених рішень

Етап 8. Формування варіантів стратегій(стратегічних альтернатив)

Етап 9. Вибір стратегії

Етап 10. Оцінювання стратегії на предмет установленим критеріям

Рис.1. Модель стратегічного планування у НАСК "Оранта"


Логічним продовженням стратегічного планування в НАСК "Оранта"є тактичне планування, тобто планування реалізації стратегії, яке включає поточне та оперативне планування.

Схематична модель поточного планування в НАСК "Оранта" наведено на рис.2.

 

1 етап. Інформаційне забезпечення поточного планування.

2 етап. Оцінювання та аналіз сильних та слабких позицій організації.

3 етап. Вибір та формування планових параметрів (системи економічних, технологічних, соціальних та інших показників) на засадах стратегії.

4 етап. Підбір на альтернативних засадах заходів щодо досягнення планових параметрів.

 


5 етап. Бюджетне планування.


6 етап. Вибір адміністративних важелів (політики, процедур, правил) досягнення планових параметрів.


7 етап. Формування поточного плану.

8 етап. Деталізація поточного плану за центрами виконання (відповідальність)

Рис.2. Модель поточного планування в НАСК "Оранта"


Групи страхових продуктів:

Основні:

Страхування автотранспорту (каско);

"Зелена карта";

2. Додаткові:

Медичне страхування, виїжджаючих за кордон;

Страхування вантажів (карго);

3. Стратегічні:

Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів.

Таблиця 2

Прогноз розвитку страхових операцій НАСК"Оранта"

Види страхування

Кількість договорів страхування

Тариф,%

Середня страхова сума, тис. грн.

Середній страховий платіж, тис. грн.

Сума страхових виплат за рік

Норматив виплат за даним видом страхування

Сума страхових виплат, тис. грн.

Максимальна відповідальність за окремим об’єктом страхування

Страхування автотранспорту (каско)

30

15

40

6

30

16,667

100

80

"Зелена карта"

20

25

10

2,5

23

46

10

10

Страхування вантажів

25

4,17

12

0,5

6

48

18

18

Медичне страхування

50

20,77

6,00

1,25

25

40,128

12,000

12

Страхування від нещасних випадків

73

10,00

4,00

0,40

7


23,973

40,000

40

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 62012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.