Рефераты. Менеджмент у рекламних фірмах


Менеджмент у рекламних фірмах


Менеджмент у рекламних фірмах


Введення

1. Основи реклами

1.1 Основні складові реклами

1.2 Правові основи рекламної діяльності, її контроль

2. Менеджмент реклами

2.1 Планування рекламної діяльності

2.2 Рекламний бюджет

2.3 Контроль рекламної діяльності

2.4 Ефективність реклами

Висновок

Список використовуваної літератури


Введення


Я обрала тему "Менеджмент у рекламних фірмах" для своєї роботи, тому що вважаю, що багато сучасних керівників не використають весь потенціал рекламної діяльності. Багато з них вважають, що витрати на рекламу будуть занадто великі й не виправдають себе, хтось вважає, що краще діяти "по старинці" і не варто хвастатися.

При правильній організації реклама дуже ефективна й сприяє швидкій безперебійній реалізації виробленої продукції. За рахунок цього прискорюється повернення оборотних коштів підприємств, установлюються ділові контакти виробників з покупцями й споживачами продукції, попит зростає й перевищує пропозицію, що, у свою чергу, є об'єктивною основою розширення виробництва й підвищення ефективності господарської діяльності.

Із численних визначень реклами можна виділити наступні.

"Реклама - будь-яка платна форма неособистого подання й просування ідей або послуг від імені відомого спонсора" Котлер Ф. Основи маркетингу. - М.: Прогрес, 1990 - стор. 482.

"Реклама - це платний, в один бік і неособистий обіг, здійснюваний через засоби масової інформації й інші види зв'язку, що агітують на користь якого-небудь товару, марки, фірми" Дейян А. Реклама. - М.: Прогрес - Универс, 1993 - стор. 9.

Ефективність реклами прямо пропорційна обсягу збуту, рівню доходів й інших показників діяльності фірм рекламодавців.

"Рекламний менеджмент сконцентрований на аналізі, плануванні, контролі й прийнятті рішень центром всієї цієї діяльності - рекламодавцем", відзначають Р.Батра, Дж. Майерс і Д. Аакер, автори фундаментального американського підручника по даній дисципліні Батра Р, Майерс Дж., Аакер Д. Рекламний менеджмент. - М.; Спб.; К.: Видавничий будинок "Вільямс", 1999 - стор. 10.

У першому розділі своєї роботи я розглянула загальні поняття реклами, правові основи рекламної діяльності.

У другому розділі розкриті такі функції рекламного менеджменту, як планування, розподіл коштів (складання бюджету реклами), контроль і визначення ефективності реклами.

У процесі роботи використалися різні книги, підручники, статті.

1. Основи реклами

1.1 Основні складові реклами


Існують наступні складові реклами:

1.                Суб'єкт - рекламодавець.

2.                Об'єкт - той на кого реклама розрахована.

3.                Предмет - сама реклама.

4.                Кошти реклами - спосіб її повідомлення до кінцевого споживача.

Як рекламодавців можуть виступати приватні особи, фірми-виробники, роздрібні й оптові торговці, фірми послуг, громадські організації, фінансові установи й багато хто інші.

У рекламній практиці рекламодавців звичайно розділяють на загальнонаціональних, міжнародних і місцевих, залежно від використовуваних коштів реклами.

Для більше ефективного рекламного впливу на потенційних споживачів рекламодавці часто користуються послугами посередників - рекламних агентств.

Рекламні агентства - це незалежні підприємства, що складаються із творчих працівників і комерсантів, які розробляють, готовлять і розміщають рекламу в коштах реклами для замовників, що прагнуть знайти покупців для своїх товарів або послуг.

Рекламні агентства пропонують своїм клієнтам послуги самих різних фахівців, серед яких текстовики, художники, фотографи, продюсери телебачення й радіо, фахівці з коштів реклами, фахівці з поліграфії, дослідники ринку, фахівці із планування реклами, експерти по паблик рилейшнз (роботі із громадськістю, організації суспільної думки), фахівці з мерчандайзингу (стимулюванню торгівлі).Основними (по видах витрат) носіями рекламних повідомлень, або коштами реклами, є засоби масової інформації, директ мейл, зовнішня реклама.

Засобу масової інформації містять у собі телебачення, радіо, газети, журнали.

Директ мейл (пряма поштова реклама) - кошти доведення обігу рекламодавця в незмінному письмовому, друкованому або спеціально обробленому виді методом контрольованого поширення безпосередньо до відібраних людей.

Зовнішня реклама містить у собі вивіски, плакати, щити й світлові установки. Крім того, рекламодавці використають рекламу на транспорті, рекламні сувеніри й подарунки, рекламу в місцях продажу, упакування, етикетки, вкладиші, фільми.


Таблиця 1. Основні кошти поширення реклами

Кошти реклами

Переваги

Обмеження

Газети

Гнучкість, своєчасність, гарне охоплення місцевого ринку, широке визнання й прийняття, висока вірогідність

Короткочасність існування, низька якість відтворення, незначна аудиторія "вторинних" читачів

Телебачення

Сполучення зображення, звуку й руху, почуттєвий вплив, високий ступінь залучення уваги, широта охоплення

Висока абсолютна вартість, перевантаженість рекламою, скороминущість рекламного контакту, менша вибірковість аудиторії

Пряма поштова реклама

Вибірковість аудиторії, гнучкість, відсутність реклами конкурентів у відправленні, особистісний характер

Відносна висока вартість, образ "макулатурности"

Радіо

Масовість використання, висока географічна й демографічна вибірковість, низька вартість

Подання тільки звуковими коштами, ступінь залучення уваги нижче, ніж у телебачення, скороминущість рекламного контакту

Журнали

Вірогідність і престижність, висока якість відтворення, тривалість існування, значне число "вторинних" читачів

Тривалий часовий розрив між покупкою місця й появою реклами, наявність марного тиражу

Зовнішня реклама

Гнучкість, висока частота повторних контактів, невисока вартість, слабка конкуренція

Відсутність вибірковості, обмеження творчого характеру


Споживачі можуть виступати на п'ятьох типах кон'юнктурних ринків: споживчому ринку, ринку споживачів, ринку проміжних продавців, ринку державних установ, міжнародному ринку.

Рекламодавець або рекламне агентство вибирають кошти реклами залежно від того, на який кон'юнктурний ринок розрахована продукція рекламодавця.

1.2 Правові основи рекламної діяльності, її контроль


Основними об'єктами державного регулювання реклами є:

§ рекламна діяльність у цілому;

§ реклама товарів, що представляють потенційну небезпеку для споживачів;

§ використання необґрунтованих затверджень;

§ охорона авторських прав на рекламні ідеї й рішення;

§ правовий захист товарних знаків й інших форм інтелектуальної власності;

§ реклама, що вводить в оману й містить "зникаючу принаду";

§ порівняльна реклама;

§ реклама, спрямована на дітей, і ін.

2. Менеджмент реклами

2.1 Планування рекламної діяльності


Планування рекламної діяльності фірми може містити в собі наступні етапи:

§ Аналіз поточної маркетингової ситуації

§ Формулювання основних цілей рекламної діяльності.

§ Визначення місця реклами в стратегії просування фірми.

§ Вибір завдань реклами.

§ Установлення відповідальності.

§ Визначення бюджету.

§ Вибір цільової аудиторії.

§ Вибір напрямків і тим реклами.

§ Розробка концепції рекламних обігів.

§ Планування використання коштів реклами.

§ Планування оцінки ефективності.

§ Розробка плану-графіка робіт.

§ Розробка кошторису витрат.

§ Аналіз поточної маркетингової ситуації

§ Стан ринку аналізується з точок зору попиту (клієнтури) і пропозиції (конкурентів) і звичайно містить у собі:

§ аналіз ринкового потенціалу товару (послуги)

§ сегментацію споживчого ринку;

§ позиціювання товару (послуги);

§ аналіз споживчих переваг і мотивацій;

§ визначення сезонності споживчого попиту;

§ опис конкурентноздатних переваг товару (послуги);

§ опис рівня ринкових цін на товар (послугу);

§ визначення конкурентноздатних переваг каналів дистрібьютивності товару (послуги);

§ опис рекламних акцій і бюджет конкурентів.

Для аналізу поточної маркетингової ситуації даних проводять маркетингові дослідження, які містять у собі збір вторинних даних, тобто інформацію зібрану раніше для інших цілей, і первинну даних, тобто інформацію зібрану вперше для конкретної мети.

Мети організації, яких можна досягти за допомогою реклами, можуть ставитися до ринковим цілям й описуватися такими поняттями, як частка ринку, обсяг продажів (реалізації) у грошовому або натуральному вираженні, ринкова (галузева) ніша цілям створення образа й описуватися такими поняттями, як поінформованість, перевага й т.д.

Для цілей повинні бути характерні:

§ конкретність і вимірність;

§ орієнтація в часі;

§ досяжність;

§ взаємна підтримка.

Реклама, будучи частиною процесу просування товару (послуги), підтримує інші заходи щодо просування, такі як виставки, дегустації, персональні продажі й т.д.

Концепція й графік проведення рекламних заходів повинні бути розроблені відповідно до єдиного стратегічного плану просування.

Для вибору завдань реклами важливе значення має стадія життєвого циклу товару, залежно від якої рекламні обіги можуть містити елементи інформативної, або що нагадує.

Страницы: 1, 2, 32012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.