Рефераты. Сутність та зміст сучасного менеджменту


Сутність та зміст сучасного менеджменту

План.

Вступ...........................................3

1. Розвиток та історія менеджменту.............4
1.1. Екскурс в історію менеджменту..............4
1.2. Школи та принципи управління...............6
2. Сутність та зміст менеджменту...............10
1. Загальні поняття..........................10
2. Задачі і цілі управління..................11
2.3. Методі і моделі управління................12
1. Сучасні проблеми управління.............13
2. Основні категорії теорії управління.....15
3. Технологія управління...................16
4. Наукові підходи до менеджменту..........16
5. Управлінські рішення....................19
6. Види менеджменту..........................20
7. Менеджмент в мікро- і макроекономіці......22
8. Принципи менеджменту......................23
9. Функції менеджменту.......................24
10. Планування..............................24
11. Організація.............................28
12. Мотивація...............................33
13. Контроль................................37
3. Менеджмент по-японські або як це роблять в «Мацусіта денкі»...............................40
Висновок.......................................47
Список використаної літератури.................48

Вступ.

У наш час важко назвати більш важливу і багатогранну сферу діяльності, чим управління, або менеджмент, від якого в значній мірі залежать і ефективність виробництва, і якість обслуговування населення.

У зарубіжних країнах накопичений значний досвід управління в області промисловості, торгівлі, кооперації, сільського господарства і т.п. внаслідок безпосередньої участі людей в управлінській діяльності. Він збагачується за рахунок знань основ науки управління, світових досягнень в практичній організації економічних і соціальних процесів.

У Українi поки ще не досягнуті значні успіхи в теоретичному і практичному освоєнні менеджменту.

Реорганізовуються старі структури управління і влади в російській економіці, при цьому використовуються західні моделі управління. Однак механічне перенесення концепції управління з однієї соцiокультурної середи в іншу, сліпе копіювання досвіду тієї або іншої держави практичне неможливе і веде до важких економічних і соціальних наслідків. Менеджмент зумовлений такими базисними чинниками, як тип власності, форма державного устрою, міра розвитку ринкових відносин. Тому розвиток сучасного менеджменту в умовах переходу Україні до ринкової економіки в значній мірі залежить від цих чинників.

1. Розвиток та історія менеджменту.

1.1. Екскурс в історію менеджменту.

Поняття бізнесу зародилося разом з поняттям товарно-грошових відносин, тобто на громадському етапі розвитку людства. Коли основною формою
"торгівлі" між общинами був натуральний обмін, з'явилися міняйла-кочовики, що кочували з однієї общини в іншу і різні товари, що вимінювали з вигодою для собі. Це і можна вважати одним з перших виявів духа підприємництва.
Поступово з розвитком товарно-грошових відносин розвивався і бізнес. У часи рабоволодіння процвітала торгівля; пізніше, у часи феодалізму і процвітання натурального господарства значення торгівлі в селі трохи поменшало, але з розвитком міст і ремесла вона знову придбала своє первинне значення. У часи становлення капіталізму і первинного накопичення капіталу процвітало фінансове підприємництво, а пізніше - промислове. У середині Х1Х століття бізнес придбав нові форми. Якщо до цього одноосібним управлінцем був господар, то у часи бурхливого промислового зростання структура значно змінилася.
Саме на цьому етапі і почав розвиватися менеджмент в тому вигляді, в якому мі звикли сприймати це слово. Не можна сказати, що він з'явився раптово саме з розвитком капіталізму, він існував і раніше. У часи рабоволодіння були керівники на плантаціях, які стежили за правильністю виконання робіт, але це правильніше було б назвати наглядом, чим управлінням. У часи феодалізму і процвітання натурального господарства, також існували керівники, помічники господаря, це, співуче, можна вважати одним з перших виявів саме управління, а не тільки нагляду над працюючими, оскільки у керівника була можливість маневру: він міг замінити вигляд робіт у вигляді заохочення або покарання селян, міг знизити податок (правда, лише за рахунок підвищення податку для інших). Це було убоге, але все ж вияв управління. Але по-справжньому менеджмент почав розвиватися тільки з розвитком капіталізму, саме тоді з'явилася потреба в талановитих управлінцях, які могли б виробити свою стратегію управління фірмою і розвитку бізнесу і привести фірму до Успіху, або в крайньому випадку, врятувати її від банкрутства.
Яскравим прикладом є Америка: безліч контор, працюючих в різних областях.
Кожна з них має свою управлінську структуру, де крім президента (господаря) є ще і керівник, фінансисти і аналітики, що займається розробкою політики фірми. Ті з них, чиї фахівці виявилися найбільш талановитими, досвідченими і грамотними вижили в морі дикої конкуренції. Всі самі знамениті американські бізнесмени: Генрі Форд, Рокфеллер і інші починали з малого, але швидко зорієнтувавшись в ситуації, що склалася на ринку, сморіду змогли набрати команду і зробити свою роботу максимально ефективної; працюючи швидше і краще інших, сморіду змогли статі лідерами в своїй області.
Основна мета існування будь-якого бізнесу і створення будь-якої фірми - привести фірму до вершини Успіху, закріпити її там і дати їй можливість сміливо дивитися в майбутнє, бачачи там нові перспективи її розвитку. Суть бізнесу складається в постійному вдосконаленні самої фірми, її стратегії і тактики в боротьбі за місце на ринку, в прагненні до досконалості.
Примноження капіталу, отримання прибутку і розвиток фірми, надія на майбутнє - вісь ті складові, без яких бізнес немислимий. Так саме він немислимий без талановитих менеджерів, які можуть повісті за собою людей і реалізувати все задумане.

1.2. Школи та принципи управління.

Для повноцінного і гармонійного розвитку фірми і її бізнесу необхідний системний підхід до управління її персоналом і діяльністю. Менеджмент, як система управління і теорія менеджменту зародилися в тому вигляді, в якому сморіді функціонують зараз, в XIX віці. Зараз існують різні школи управління зі своїми принципами і тактикою управління, вісь деякі з них:


|№ |Школа |Внесок в |Відатні |
| | |розвиток науки |представники |
|1 |Класична |1. Наукове |Гант - 1900 |
| |школа |управління. |Давіс - 1935 |
| |1860-по |2. Хронометраж.|Тейлор - 1911 |
| |нинішній | |Гилберт -1911 |
| |годину |3. Функції |Урвік - 1943 |
| | |управління. |Черч - 1914 |
| | |4. |Файоль - 1916 |
| | |Адміністратівне|Рейлі - 1931 |
| | |управління. | |
|2 |Поведінчеськ|1. Прікладна |Мойо - 1945 |
| |а школа |мотивація. |Барнард- 1940 |
| |(біхевіотрис|2. Професійні |Пітер |
| |тська). |менеджери. |Друкер-1954 |
| |Японія 1940 |3. Управління |Макгренер - 1960|
| |- по н. |загалом. | |
| |година. | |Чермен - 1957 |
| | | |Форрестор - 1961|
|3 |Школа |1. Дослідження |Райфа - 1911 |
| |управлінсько|операцій. |Маслоу - 1965 |
| |ї науки. |2. Моделювання.|Тейлор - 1911 |
| |Європа. | | |
| | |3. Теорія Грі. | |
| | |4. Теорія | |
| | |рішень. | |
| | |5. Математика | |
| | |моделей. | |

У кожній з вищеперелічених шкіл існують свої підходи до управління і менеджменту як системи управління, кожна з них дає своє визначення менеджменту і стоячим перед ним задачам. У кожної з них свої принципи управління.
Мені показалися особливо цікавими принципи управління Анрі Файоля.

1. Розподіл праці або спеціалізація.
Є природним порядком мов. Метою розподілу праці є виконання роботи, більшої по об'єму і кращої за якістю при тихий же умовах.

2. Повноваження і відповідальність.
Повноваження - правіше віддавати накази. Відповідальність - її складова протилежність.
Де даються повноваження, там неодмінно виникає відповідальність.

3. Дісципліна.
Передбачає слухняність і повагу до досягнутих догоди між фірмою і її співробітниками.

4. Єдиноначальність.
Працівник повинен виконувати наказ тільки однієї людини.

5. Єдність напряму.
Кожна група працівників, діюча в рамках однієї мети, повинна бути об'єднана єдиним планом і мати єдиного керівника.

6. Підлеглість особистих інтересів загальним.
Інтереси одного працівника або групи працівників не повинні переважати над інтересами компанії або організації більшого масштабу.

7. Винагорода персоналу.
Щоб забезпечити вірність і підтримку персоналу, сморіду повинні отримувати гідну винагороду за свою роботу.

8. Централізація.
Як і розподіл праці, централізація є природним порядком мов, однак міра централізації буде варіюватися в залежності від конкретних розумів труда.
З'являється необхідність визначення міри, що забезпечує кращі можливі результати.

9. Скалярній ланцюг.
Скалярний ланцюг - ряд осіб, що стояти на керівних посадах, починаючи від імені, що займає саме високе положення до керівника низової ланки.

10. Порядок.
Повинне бути місце для всього і все на своєму місці.

11. Справедлівість.
Поєднання доброти і правосуддя.

12. Стабільність робочого місця для персоналу.

13. Ініціатива.
Означає розробку плану і забезпечення його успішної реалізації. Це додає
Компанії силу і енергію.

14. Корпоративний дух.
Будь-яка команда повинна працювати разом. Кожний повинен вносити стільки, скільки він може.

Для чого ж створював Файоль свої принципи, якій меті сморіду покликані служити?
Як неважко помітити з коментарів, які я навмисно привів, сморіду направлені на поліпшення взаємовідносин керуючого персоналу і працівників.
Для чого ж, в свою чергу, необхідна ефективна взаємодія верхньої і нижньої частин Компанії, адже існує думка, що легше вигнати неугодного працівника, оскільки незамінних людей не буває і на його місце прийдуть інші. Праворуч в тому, що практика показує, що наявність взаєморозуміння і стабільність колективу завжди позитивне позначається на продуктивності труда, а наявність корпоративного духа і виплата гідної винагороди персоналу запобігають промисловому шпигунству, що приносити набагато великі збитки. Все це сприяє гармонійному розвитку фірми і максимальній ефективності її роботи, а, отже, вона швидше за інших позиці "нішу ринку і знайде своє місце під сонцем", вона прийде до вершини успіху і зможе втримати утриматися на ній, що є мета існування будь-якої фірми.

Існує також безліч інших принципів управління, я думаю, що не варто перелічувати їх все, хотілося б торкнутися тільки ще одного аспекту управлінської діяльності. У принципах управління Анрі Файоля відображені не тільки економічні принципи управління, але і психологічні принципи впливу на персонал і взаємодії з ним. У цьому аспекті мені показалися найбільш цікавими 6 основних заповідей Харві Мак Кея, що визначають вимоги до самого управлінця, при наявності яких він може продуктивне управляти фірмою.
1. Бізнесмен повинен завжди бути в формі.
2. Ділове життя не терпить зупинки.
3. Знання не стає силою, якщо його не застосовувати.
4. Вір в собі, і Успіх прийде до тобі.
5. Не вірте тому, хто скаже, що дрібниці для менеджера нічого не означають. Дрібніці - це все.
Ви будете байдужі людям доти, поки не виявите турботу про них.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 62012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.