Рефераты. Прес-служба Кабінету Міністрів України


Прес-служба Кабінету Міністрів України

Зміст


Вступ

1. Цілі і задачі прес-служби Кабінету Міністрів України

2. Основні функції прес-служби Кабінету Міністрів України

3. Склад прес-служби Кабінету Міністрів України

Висновки

Список використаних джерел


Вступ


Аналізуючи досвід роботи журналістів і ЗМІ з прес-службами, можна помітити проблеми в інформаційній взаємодії. На жаль, далеко не всі прес-служби розуміють всю відповідальність, здійснюваної ними діяльності. Крім того, часто журналісти стикаються з недоліком професіоналізму співробітників прес-служб, який пояснюється відсутністю відповідних освітніх програм і учбових установ. Істотною проблемою є незнання нормативно правової бази, що регламентує порядок і терміни надання інформації, а так само перелік інформації, доступ до якої обмежений. Адже саме завдяки ефективній і професійній роботі прес-служб формується суспільно думка про ту організацію, яку вони представляють. Особливо це торкається прес-служб державних органів, за допомогою яких здійснюється діалог між владою і суспільством.

В своїй книзі «Зв'язок між урядом і пресою» Стівен Хесс пише, що представникам по зв'язках із ЗМІ необхідні витривалість, допитливість, доброзичливість, хороша пам'ять, ввічливість, стійкість в умовах стресу, розуміння людської психології, здатність передбачити і улагодити процедурні деталі. Так само корисна здатність швидко запам'ятовувати факти. Офіційний представник повинен уміти діяти в непередбачуваних ситуаціях, справлятися одночасно з декількома задачами, уміти працювати в умовах, коли його/її постійно відволікають, уміти швидко реагувати, бути неупередженим по відношенню до репортерів - тобто на віддавати нікому переваги. Крім того, офіційний представник повинен бути людиною високої персональної етики.


1. Цілі і задачі прес-служби Кабінету Міністрів України


Прес-служба Кабінету Міністрів України є структурним підрозділом апарату Кабінету Міністрів України, офіційним джерелом інформації про діяльність Кабінету Міністрів України.

Прес-служба підпорядковується безпосередньо Прем'єр-міністру України і працює у тісній взаємодії з усіма структурними підрозділами апарату Кабінету Міністрів України.

Роботу прес-служби організації можна умовно поділити на дві сфери: внутрішня і зовнішня. Внутрішньою сферою є сама організація (наприклад: регіональна обласна організація). Зовнішньою сферою є все те, що оточує організацію.У зв'язку з вищесказаним, головною метою роботи прес-служби організації є:

Освітлення діяльності організації в засобах масової інформації і формування за допомогою цього позитивного іміджу організації.

Створення єдиного інформаційного потоку усередині організації і від організації.

Усередині організації прес-секретар територіальної організації взаємодіє з прес-секретарями первинних і місцевих організацій і формує внутрішнє інформаційне поле. Це поле є добре налагодженим комунікаційними лініями для передачі оперативної інформації. В зовнішній сфері - ЗМІ, органи державної влади різних рівнів, суспільні організації, комерційні організації. Офіційний представник по зв'язках із ЗМІ, як і співробітник (керівник) прес-служби повинен бути знайомий з позицією посадовця з різноманітних питань і мати прямий доступ до даного посадовця. Офіційний представник повинен володіти можливістю повідомляти невідкладні новини безпосередньо посадовцю у будь-який час, минувши особистого секретаря, помічника або інших третіх осіб. Не дивлячись на те, що така необмежена можливість доступу може вступати в суперечність зі встановленим порядком субординації, саме дана можливість дозволяє організації швидко реагувати на питання, пов'язані із ЗМІ. Представник по зв'язках із ЗМІ так само повинен брати участь в ухваленні рішень, для того, щоб осіб, що визначають політику, розуміли, як вплинуть, запропоновані ними дії на взаємостосунки з громадськістю. Якщо представник по зв'язках із ЗМІ не брав участь в розробці рішення, йому (їй) буде важко зрозуміти контекст даного рішення і роз'яснити його ЗМІ. За словами Йоні Інмана з Національної асоціації співробітників державних прес-служб (НАСГП): «якщо державний урядовець планує зробити яку-небудь дію, вам необхідно знати, як воно буде сприйнято. Краще запросити фахівця по розповсюдженню інформації для участі в обговоренні на ранніх стадіях роботи, ніж зіткнутися з необхідністю виправляти положення заднім числом, маючи справу з несподівано негативною суспільною реакцією, що виникла через те, що фахівець, що відчуває суспільний настрій, вчасно не був підключений до роботи» [1, с. 83].

 Комунікаційна робота – функція, що найчастіше пов'язана з паблік рілейшнз. Вона охоплює інформування зовнішніх груп громадськості про компанію, її діяльність за допомогою різних засобів комунікації.

Таке інформування, зрозуміло, не означає підготовку рутинних прес-релізів. Комунікаційна робота містить у собі загальний процес формування іміджу корпорації з використанням засобів масової інформації, поширення інформації про мотиви дій компанії за допомогою брошур, усних виступів або реклами. Сюди входить і забезпечення спеціальною інформацією (наприклад інвесторів, захисників навколишнього середовища, споживачів товарів і послуг тощо), і повідомлення заінтересованої публіки (акціонерів, власних працівників) про думки компанії щодо законів і нормативних актів державних органів.

Ефективність комунікаційної складової реалізації ПР-програми значно залежить від того, які саме форми комунікації використовуються для поширення повідомлень. Звичайні засоби комунікації, що використовуються в паблік рілейшнз, піармени, як правило, класифікують на неконтрольовані та контрольовані.

Використання неконтрольованих засобів означає надсилання новин про організацію до засобів масової інформації або спеціалізованих каналів. Тому відповідальні за роботу цих каналів видавці або головні редактори стають для піарменів цільовою громадськістю, від якої залежить можливість поширення повідомлення про організацію. Мета такої форми комунікації в тому, щоб отримати позитивне висвітлення акцій і подій, які влаштовує організація.

Типовими формами поширення новин про життя організації через засоби масової інформації є прес-релізи, статті, фотоматеріали та прес-конференції. Вони називаються неконтрольованими тому, що піармен, надіславши повідомлення до засобів масової інформації, втрачає контроль за його дальшим поширенням. Редактор або інші працівники каналу новин можуть без погодження з піарменом, на власний розсуд, надрукувати його повністю, частково або взагалі не звернути на нього увагу; може трапитися й так, що, відклавши повідомлення піармена, редактор надішле до організації кореспондента, щоб той самостійно підготував матеріал про неї. Оскільки ні організація, ні піармен не сплачують каналу інформації вартості публікації або іншої форми поширення повідомлення, як це буває при розміщенні реклами, доля поданого матеріалу цілком залежить від волі працівників засобів інформації [6, с. 67].

На відміну від неконтрольованих контрольованими засобами комунікації є ті, що поширюють інформацію про організацію за її рахунок. У цьому випадку форма, зміст матеріалу, місце його розміщення повністю у розпорядженні організації, яка готує повідомлення. Формами контрольованих засобів інформації можуть бути брошури, бюлетені новин, звіти; такі форми аудіо- та відеоматеріалів, як кінострічки, слайди тощо; міжособистісне спілкування типу промов, мітингів, засідань, інтерв'ю та інше.

Перелік функціональних обов'язків ПР-підрозділів, пов'язаних із виконанням покладених на них завдань, не завжди однаковий у різних компаніях. Однак існує певний набір стандартних функцій, без яких не може обійтися жодний ПР-відділ. Набір цих функцій і їх пріоритетність приблизно такі:

• Визначення загальної ПР-політики. ПР-відділ розробляє і пропонує керівництву ключову концепцію політики корпорації у сфері зв'язків із громадськістю, висловлює свою думку при виробленні рішень із загальних питань, допомагає корпорації знаходити і займати певну ПР-позицію в тій чи іншій ситуації. Такі рекомендації ПР-відділ дає в основному вищому керівництву корпорації, але в деяких випадках і керівництву окремих підрозділів.

• Підготовка заяв корпорації. Підготовка керівниками корпорації промов і заяв пов'язана не тільки з висловленням їхніх особистих думок. Під час складання цих заяв ПР-спеціалісти також беруть активну участь як у їх розробці, так і в оголошенні політики компанії.

• Пабліситі для корпорації в цілому. ПР-відділ розробляє і публікує в засобах інформації відомості про діяльність компанії, відповідає на запитання журналістів, готує і розміщує рекламні матеріали про корпорацію в цілому (інституціональна реклама) та її окремі підрозділи [4, с. 14].

• Пабліситі продукції корпорації. ПР-відділ за допомогою статей проблемного змісту, використання каналів новин поширює відомості про достоїнства нових товарів, планує і проводить акції кампанії щодо їх просування на ринку.

• Зв'язки з державними органами. ПР-відділ підтримує постійні зв'язки з державними установами місцевого і республіканського рівня; готує доповіді про тенденції державної політики, що можуть впливати на роботу компанії; виробляє в разі необхідності рекомендації щодо відповідної лінії поведінки компанії; надає допомогу в підготовці свідчень керівництва компанії слідчим органам або депутатським комісіям; безпосередньо бере участь у розробці програм, спрямованих на просування принципів компанії в законодавчих або виконавчих органах влади.

• Зв'язки з місцевим населенням. ПР-відділ забезпечує контакти з громадськістю підприємства; проводить або координує акції фірми, спрямовані на підтримку добрих стосунків із місцевим населенням, включаючи дотримання норм захисту навколишнього середовища, здійснення політики рівних можливостей найму на роботу в компанію, участь у програмах міського розвитку, доведення до відома громадськості проблем і потреб компанії тощо.


2. Основні функції прес-служби Кабінету Міністрів України


На Прес-службу покладається:

1) підготовка і оперативне розповсюдження офіційної інформації про діяльність Кабінету Міністрів України, хід соціально-економічних реформ, а також розповсюдження заяв і повідомлень від імені Кабінету Міністрів України;

2) інформаційне забезпечення діяльності керівництва Кабінету Міністрів України;

3) підготовка і розповсюдження прес-релізів з актуальних соціальних та економічних проблем;

4) інформаційний супровід засідань Кабінету Міністрів України, нарад, які проводяться керівництвом Кабінету Міністрів України, а також роботи офіційних урядових делегацій України, які виїжджають за кордон з візитом або для участі у міжнародних форумах; ( Підпункт 4 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 264 ( 264-97-п ) від 25.03.97 )

Страницы: 1, 22012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.