Рефераты. Планування офісу. Проектування виробничого і обслуговуючого потоків. Аналіз сучасних технологій у сфері послуг


Щоб продемонструвати зміст проблеми агрегатного планування, викреслюємо гістограму, яка показує очікуваний попит в кожному з чотирьох місяців. Пунктирна лінія, що перетинає креслення, показує темп надання послуг, необхідний для задоволення середнього за весь період попиту (рис. 6.).


Рис. 6. Гістограма прогнозованого попиту


Наведена гістограма показує, що цифри кожного місяця відрізняються від середнього очікуваного попиту (пунктирна лінія).

В цій ситуації для фірми можливі різні стратегії:

1.     використовувати стандартні автобуси;

2.     додатково взяти на роботу один чи два екіпажі водіїв;

3.     орендувати автобус з послугами водія на кожен рейс окремо;

4.     замовити транспортне обслуговування на конкуруючому підприємстві.

Спочатку розраховуємо вартість першої стратегії, адже витрати на її впровадження на один рейс найменші. Цей та наступні варіанти задоволення незадоволеного попиту вибираємо, виходячи із мінімальних витрат на один рейс тих варіантів транспортування, що лишилися в списку. Такий підхід продиктований тим, що задача вимагає розробити чотиримісячний агрегатний план, який мінімізує витрати фірми. Тобто, виходячи з умови, задовольняємо незадоволений попит за рахунок найму транспорту в такій черговості:

1.     використовуючи стандартні автобуси

За умовою, можливо здійснити лише 4 рейси кожним з двох автобусів щомісяця. Використовуємо максимальну кількість автобусів (2) на 4 рейси у всіх місяцях, окрім вересня. У вересні для перевезення 120 пасажирів буде достатньо використати 1 автобус на 4 рейси. Розрахунок загальної вартості перевезень стандартними автобусами за 4 місяці і щомісячний розрахунок наведено в таблиці 2.Таблиця 2

Застосування для перевезення очікуваної кількості пасажирів стандартних автобусів

Місяць

Очікуваний попит, осіб

Задоволений попит, осіб (к-ть автобусів*к-ть рейсів*к-ть перевезених пасажирів 1 автобусом за 1 рейс)

Витрати на задоволення попиту, грн.(к-ть автобусів*к-ть рейсів*витрати на 1 рейс)

Незадоволений попит, осіб

(очікуваний попит –– задоволений попит)

Червень

240

(2*4*30)=240

(2*4*1500)=12 000

(240-240)=0

Липень

600

(2*4*30)=240

(2*4*1500)= 12 000

(600-240)=360

Серпень

720

(2*4*30)=240

(2*4*1500)= 12 000

(720-240)=480

Вересень

120

(1*4*30)=120

(1*4*1500)= 6 000

(120-120)==0

Разом

1 680

840

42 000

840


Використовуючи перший вид транспорту, було повністю задоволено попит на перевезення пасажирів у червні та вересні. Таким чином, при подальшому розрахунку незадоволений попит з попередньої таблиці (таблиця 2) стає очікуваним попитом в наступній таблиці (таблиця 3).

2.     використовуючи додаткові автобуси

Додатково можна взяти на роботу лише 2 екіпажі водіїв, тобто можна зробити лише 8 рейсів на місяць. Оскільки при вирішенні задачі враховуємо лише існуючі витрати, припускаємо, що оплата додаткових автобусів з екіпажами проводиться лише за виконанні рейси. Загальна вартість перевезень додатковими автобусами за 2 місяці та помісячно (попит на інші 2 місяці задоволено раніше) наведена в таблиці 3.Таблиця 3

Застосування для перевезення очікуваної кількості пасажирів додаткових автобусів

Місяць

Очікуваний попит, осіб

Задоволений попит, осіб

(к-ть рейсів* к-ть перевезених пасажирів за 1 рейс)

Витрати на задоволення попиту, грн. (к-ть рейсів* витрати на 1 рейс)

Незадоволений попит, осіб

(очікуваний попит –– задоволений попит)

Червень

––

––

––

––

Липень

360

(8*30)=240

(8*1800)=14 400

(360-240)=120

Серпень

480

(8*30)=240

(8*1800)=14 400

(480-240)=240

Вересень

––

––

––

––

Разом

840

480

28 800

360


Нажаль очікуваний попит не задоволено повністю, тому використовуємо наступний вид транспорту.

3.     використовуючи послуги авто підприємства-конкурента.

В умові зазначена лише мінімальна кількість рейсів –– 10, тому вважаємо за можливе замовити на конкуруючому підприємстві 12 додаткових рейсів. Загальні витрати транспортного обслуговування за рахунок послуг авто підприємства-конкурента наведено за 2 місяці та помісячно в таблиці 4.


Таблиця 4

Застосування для перевезення очікуваної кількості пасажирів послуг авто підприємства-конкурента

Місяць

Очікуваний попит, осіб

Задоволений попит, осіб (к-ть рейсів*

к-ть перевезених пасажирів за 1 рейс)

Витрати на задоволення попиту, грн. (к-ть рейсів*

витрати на 1 рейс)

Незадоволений попит, осіб

(очікуваний попит –– задоволений попит)

Червень

––

––

––

––

Липень

120

(4*30)=120

(4*2300)= 9 200

(120-120)=0

Серпень

240

(8*30)=240

(8*2300)=18 400

(240-240)=0

Вересень

––

––

––

––

Разом

360

360

27 600

0


Очікуваний попит задоволено повністю.

Таким чином, не потрібно орендувати автобус із послугами водія на кожен рейс (найдорожчий варіант).

Для повного задоволення очікуваного попиту розроблено, використовуючи поєднання трьох альтернативних варіантів транспортування, чотиримісячний агрегатний план, який мінімізує витрати фірми. Його наведено в таблиці 5.


Таблиця 5

Чотиримісячний агрегатний план, що

мінімізує витрати фірми (грн.)

Місяць

Витрати на стандартний

автобус

Витрати на додатковий

автобус

Витрати на послуги автопідприємства-конкурента

Загальні витрати на три види транспортування

Червень

12 000

––

––

12 000

Липень

12 000

14 400

 9 200

35 600

Серпень

12 000

14 400

18 400

44 800

Вересень

6 000

––

––

 6 000

Разом

42 000

28 800

27 600

98 400Список використаної літератури

1.       Белінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій: Підручник. –– К.: Центр навчально літератури, 2005. –– 624 с.

2.       Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент: Навчальний посібник. –– К.: Центр навчально літератури, 2003. –– 532 с.

3.       Гевко І.В. Операційний менеджмент: Навчальний посібник. –– К.: Кондор, 2005. –– 228 с.

4.       Козловський В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент: Учебник. –– СПб.: “Специальная литература”, 1998. –– 365 с.

5.       Михайловська О.В. Операційний менеджмент: Навчальний посібник. –– К.: Кондор, 2008. –– 550 с.

6.       Чейз Ричард Б., Єквилайн Николас Дж., Якобс Роберт Ф. Производственный и операционный менеджмент. –– М.: Изд. дом “Вильямс”, 2001. –– 704 с.

7.       Яременко О. Операційний менеджмент. –– Х.: Фоліо, 2002, –– 231 с.


Страницы: 1, 2, 32012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.