Рефераты. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП Біомед)


p> Розглянемо кожен з використовуваних в системі показників і наведемо формули, за якими вони обчислюються:

1) [pic] – сума товару i, поставленого постачальником j на дату d за накладною n.

[pic], (1)

де: [pic] – кількість товару i, поставленого постачальником j на дату d за накладною n;

[pic] – ціна товару i, поставленого постачальником j на дату d за накладною n.

2) [pic] – загальна сума товару, поставленого постачальником j на дату d за накладною n.

[pic]. (2)

3) [pic] – сума операції по дебету рахунка rd і по кредиту рахунка rk по накладній n постачальника j на дату d.

[pic]; (3)

[pic], (4)

де[pic] – сума, проплачена постачальнику j на дату z згідно накладної n за дату d.

4) [pic] – оборот по дебету рахунка №60 і кредиту рахунка rk по партнеру j на дату d. Показник формується шляхом вибірки без арифметичних обчислень.

5) [pic] – оборот по кредиту рахунка №60 і дебету рахунка rd по партнеру j на дату d. Формується шляхом вибірки.

6) [pic] – загальний оборот по дебету рахунка №60 по партнеру j за місяць m.

[pic]. (5)

7) [pic] – загальний оборот по кредиту рахунка №60 по партнеру j за місяць m.

[pic]. (6)

8) [pic] – сальдо на кінець місяця m по дебету рахунка №60 по партнеру j.

[pic]. (7)

9) [pic] – сальдо на кінець місяця m по кредиту рахунка №60 по партнеру j.

[pic]. (8)

10) [pic] – сальдо на початок місяця m по дебету рахунка №60 по партнеру j.

[pic]. (9)

11) [pic] – сальдо на початок місяця m по кредиту рахунка №60 по партнеру j.

[pic]. (10)

12) [pic] – сальдо на кінець місяця m по дебету рахунка №60.

[pic]. (11)

13) [pic] – сальдо на кінець місяця m по кредиту рахунка №60.

[pic]. (12)

14) [pic] – сальдо на початок місяця m по дебету рахунка №60.

[pic]. (13)

15) [pic] – сальдо на початок місяця m по кредиту рахунка №60.

[pic]. (14)

16) [pic] – сума операцій по дебету рахунка №60 і по кредиту рахунка rk.

[pic]. (15)

17) [pic] – сума операцій по кредиту рахунка №60 і по дебету рахунка rk.

[pic]. (16)

18) [pic] – сума операцій по дебету рахунка №60.

[pic]. (17)

19) [pic] – сума операцій по кредиту рахунка №60.

[pic]. (18)

2.3 Інформаційне забезпечення

До складу інформаційного забезпечення входить позамашинне та внутрішньомашинне інформаційне забезпечення.

Позамашинне інформаційне забезпечення складається з вхідних і результуючих документів. Вхідні документи служать для фіксації інформації в місці її виникнення і передачі її для обробки. В системі автоматичної обробки економічної інформації з них формуються оперативні масиви інформації. Результуючі документи ( це документи, які формуються системою в результаті розв’язку задачі.

Для машинної обробки інформації необхідно провести класифікацію та кодування всіх реквізитів-ознак. Закодовані реквізити представимо у таблиці
3.


Таблиця 3. Опис класифікаторів та систем кодування


|Назва кодованої |Система |Структура коду|Розшифрування |
|множини |кодування | |розрядів |
|Товар |Порядкова |ХХХХ |Порядковий номер |
| | | |товару |
|Постачальник |Порядкова |ХХХ |Порядковий номер |
| | | |постачальника |
|Дата |Позиційна |ХХ.ХХ.ХХХХ |Число, місяць, рік |
|Номер накладної |Порядкова |ХХХ |Номер накладної |
|Дебетовий рахунок |Позиційна |ХХ.ХХ |Номер рахунка, номер|
| | | |субрахунка |
|Кредитовий рахунок |Позиційна |ХХ.ХХ |Номер рахунка, номер|
| | | |субрахунка |
|Місяць |Позиційна |ХХ.ХХХХ |Місяць, рік |
|Дата початку місяця|Позиційна |ХХ.ХХ.ХХХХ |Число, місяць, рік |
|Дата кінця місяця |Позиційна |ХХ.ХХ.ХХХХ |Число, місяць, рік |
|Дата оплати |Позиційна |ХХ.ХХ.ХХХХ |Число, місяць, рік |

Вхідними документами для даної задачі будуть:

- розхідна накладна;

- платіжне доручення.

Документ “Розхідна накладна” містить інформацію про поставку товару
(дата, найменування товару, ціна товару, кількість товару, загальна сума, назва та реквізити постачальника, назва та реквізити одержувача). Цей документ заповнюється постачальником і є основним документом, що засвідчує факт поставки товару. Реквізити з нього заносяться в базу даних, де міститься інформація про всі поставки товарів. Форма документа наведена в додатку 9. Табличний опис документа представлений в таблиці 4.


Таблиця 4. Табличний опис документа "Розхідна накладна"


|Назва реквізиту |Тип та значність|Діапазон змін |
|Назва постачальника |C(40) | |
|Назва населеного пункту |C(15) | |
|Адреса |C(30) | |
|Номер телефону |C(10) | |
|Факс |C(10) | |
|Назва банку |C(45) | |
|Номер розрахункового рахунка |C(15) | |
|МФО |C(10) | |
|Індивідуальний податковий номер |C(10) | |
|ЗКПО |C(15) | |
|Номер накладної |C(5) | |
|Дата |D(8) | |
|Назва товару |C(30) | |
|Одиниця виміру |C(5) | |
|Кількість |N(8.3) |0..9999.999 |
|Вартість |N(8.4) |0..9999.9999 |
|Сума |N(6.2) |0..9999.99 |
|Загальна сума |N(7.2) |0..99999.99 |

Документ “Платіжне доручення” містить інформацію про оплату поставленого товару (дата оплати, сума, назва і реквізити одержувача, призначення платежу). Цей документ заповнюється платником, а після того, як здійснено оплату і банком проставлено на ньому печатки і підпис, одна його копія потрапляє до одержувача, а інша повертається до платника. Документ є засвідченням факту оплати. Реквізити з нього заносяться в базу даних, де міститься інформація про всі проведені оплати. Форма документа наведена в додатку 10. Табличний опис документа представлений в таблиці 5.


Таблиця 5. Табличний опис документа "Платіжне доручення"


|Назва реквізиту |Тип та значність|Діапазон змін |
|Номер платіжного доручення |C(5) | |
|Дата оплати |D(8) | |
|Сума |N(6.2) |0..9999.99 |
|Назва одержувача |C(40) | |
|Код одержувача за ЄДРПОУ |C(9) | |
|Назва банку одержувача |C(45) | |
|Особистий код банку |C(7) | |
|Номер рахунку |C(15) | |
|Номер накладної |C(5) | |
|Дата |D(8) | |

Всі необхідні дані з вхідних документів заносяться у бази даних. На основі інформації з вхідних документів формуються результатні документи.

Вихідними документами для даної задачі будуть:

- обороти по дебету;

- обороти по кредиту;

- загальний оборот по дебету;

- загальний оборот по кредиту;

- сальдо на початок місяця;

- сальдо на кінець місяця;

- узагальнена сальдова відомість;

- журнал-ордер;

- акт звірки.

Документ “Обороти по дебету” формується при необхідності і містить дані про обороти по дебету рахунка №60 і кредиту будь-якого з рахунків
(вказується). Форма документа наведена в додатку 11. Табличний опис документа представлений в таблиці 6.


Таблиця 6. Табличний опис документа "Обороти по дебету"


|Назва реквізиту |Тип та значність|Діапазон змін |
|Дата |D(8) | |
|Сума |N(6.2) |0..9999.99 |
|Назва постачальника |C(40) | |
|Номер накладної |C(5) | |
|Номер кредитового рахунка |C(4) | |

Документ “Обороти по кредиту” формується при необхідності і містить дані про обороти по кредиту рахунка №60 і дебету будь-якого з рахунків
(вказується). Форма документа наведена в додатку 12. Табличний опис документа представлений в таблиці 7.


Таблиця 7. Табличний опис документа "Обороти по кредиту"


|Назва реквізиту |Тип та значність|Діапазон змін |
|Дата |D(8) | |
|Сума |N(6.2) |0..9999.99 |
|Назва постачальника |C(40) | |
|Номер накладної |C(5) | |
|Номер дебетового рахунка |C(4) | |

Документ “Загальний оборот по дебету” формується в кінці місяця і містить дані про оборот по дебету рахунка №60 в розрізі постачальників.
Форма документа наведена в додатку 13. Табличний опис документа представлений в таблиці 8.


Таблиця 8. Табличний опис документа "Загальний оборот по дебету"


|Назва реквізиту |Тип та значність|Діапазон змін |
|Сума |N(7.2) |0..99999.99 |
|Назва постачальника |C(40) | |
|Звітний місяць |D(6) | |

Документ “Загальний оборот по кредиту” формується в кінці місяця і містить дані про оборот по кредиту рахунка №60 в розрізі постачальників.
Форма документа наведена в додатку 14. Табличний опис документа представлений в таблиці 9.


Таблиця 9. Табличний опис документа "Загальний оборот по кредиту"


|Назва реквізиту |Тип та значність|Діапазон змін |
|Сума |N(7.2) |0..99999.99 |
|Назва постачальника |C(40) | |
|Звітний місяць |D(6) | |

Документ “Сальдо на початок місяця” формується на початку місяця і містить дані про залишок на дебеті чи кредиті рахунка №60 в розрізі постачальників. Форма документа наведена в додатку 15. Табличний опис документа представлений в таблиці 10.


Таблиця 10. Табличний опис документа “Сальдо на початок місяця”


|Назва реквізиту |Тип та значність|Діапазон змін |
|Дебетове сальдо |N(7.2) |0..99999.99 |
|Кредитове сальдо |N(7.2) |0..99999.99 |
|Назва постачальника |C(40) | |
|Звітний місяць |D(6) | |

Документ “Сальдо на кінець місяця” формується в кінці місяця і містить дані про залишок на дебеті чи кредиті рахунка №60 в розрізі постачальників.
Форма документа наведена в додатку 16. Табличний опис документа представлений в таблиці 11.


Таблиця 11. Табличний опис документа “Сальдо на кінець місяця”


|Назва реквізиту |Тип та значність|Діапазон змін |
|Дебетове сальдо |N(7.2) |0..99999.99 |
|Кредитове сальдо |N(7.2) |0..99999.99 |
|Назва постачальника |C(40) | |
|Звітний місяць |D(6) | |

Документ “Узагальнена сальдова відомість” формується в кінці місяця і містить дані про залишок на дебеті чи кредиті рахунка №60. Форма документа наведена в додатку 17. Табличний опис документа представлений в таблиці 12.


Таблиця 12. Табличний опис документа “ Узагальнена сальдова відомість ”


|Назва реквізиту |Тип та значність|Діапазон змін |
|Дебетове сальдо на початок місяця |N(7.2) |0..99999.99 |
|Кредитове сальдо на початок місяця|N(7.2) |0..99999.99 |
|Згорнуте сальдо на початок місяця |N(7.2) |0..99999.99 |
|Дебетове сальдо на кінець місяця |N(7.2) |0..99999.99 |
|Кредитове сальдо на кінець місяця |N(7.2) |0..99999.99 |
|Згорнуте сальдо на кінець місяця |N(7.2) |0..99999.99 |
|Звітний місяць |D(6) | |

Документ “Журнал-ордер” формується при необхідності і містить загальні суми операцій в розрізі рахунків. Форма документа наведена в додатку 18.
Табличний опис документа представлений в таблиці 13.


Таблиця 13. Табличний опис документа “Журнал-ордер”

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 62012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.