Рефераты. Імідж ділової людини та організації


Імідж ділової людини та організації

Зміст


Вступ

1. Види іміджу

Товарний імідж

2. Імідж ділової людини (секретаря)

3. Імідж організації

Висновок

Література


Вступ


Англійське слово „імідж" означає не що інше, як „образ".

Імідж - це штучне створення неперевершеного образу. Зайве переконувати, наскільки важливим для секретаря-референта є створення і підтримка власного позитивного „образу", тобто іміджу. Зрозуміло, що формується він поступово, завдяки наполегливій і постійній праці над собою, своїми професійними, діловими, особистими якостями, знаннями, манерами, одягом, зовнішністю і т. ін. Здобувається імідж, як правило, з часом, з досвідом роботи. А втратити його можна миттєво, майже із-за „дрібнички", своєчасно не відповівши на важливий дзвінок або лист, не відправивши факс, на якого чекають... Отже, секретарю потрібні відповідні знання, і не тільки як створити власний імідж, а й як його зберегти, примножити.

Імідж, що постійно не підкріплюється реальними значними справами, тане з часом, як сніг на весняному сонці. Для професіонала дуже важливий ефективний взаємовигідний контакт із навколишнім світом, тому визначною частиною його іміджу є:

висока самооцінка, впевненість у собі;

віра в доброзичливість Всесвіту і віра в добру людину;

соціальна й особиста відповідальність („я - причина всього позитивного і негативного в моєму житті");

бажання змінюватися й уміння ризикувати при здоровому почутті самозбереження.

Отже, для того щоб добитися успіху, треба весь час в кращу сторону змінювати особистий імідж, імідж своєї фірми.

Тема контрольної роботи - "Імідж ділової людини та організації".

Мета контрольної роботи - ознайомитися з поняттями іміджу, його видами, іміджем організації.


1. Види іміджу


Термін „імідж" стає більш змістовим і однозначним, коли його зміст і принципи побудови визначаються залежно від суб'єкта дослідження.

Імідж, як зазначають вчені, може бути: особистий, корпоративний і товарний.

Особистий імідж.

Особистий імідж - це ваш образ. Ви не можете не мати іміджу. Хочете ви цього чи ні, оточуючі бачать те, що ви вибрали, щоб показати їм... Те, як ви йдете, сидите чи стоїте, є результатом навчання, темпераменту та умов, але те, як ви одягаєтесь, є результатом вашого особистого вибору.

Особистий імідж визначається складним набором внутрішніх і зовнішніх факторів, що складають самоімідж, бажаний і необхідний імідж.

Можна доповнити ще кілька можливих варіантів особистого іміджу, а саме: дзеркальний, реальний, ідеальний, множинний і створений.

Так, дзеркальний імідж - це наше уявлення про себе; реальний імідж - погляд на себе збоку; ідеальний імідж - ідеалістична точка зору на об'єкт, що розглядається; множинний імідж - сукупність ряду ознак, що характеризують і символізують єдине утворення; створений імідж - образ об'єкта, що утворився після проведення іміджмейкерської компанії.

Корпоративний імідж.

У якості носіїв корпоративного іміджу виступають організаційно-діяльнісні засоби. Імідж потрібен корпорації для того, щоб люди усвідомлювали і оцінювали її роль у економічному і соціально-політичному житті конкретного регіону. Корпорація має прославлятися не лише своєю продукцією чи послугами, а й своїм „его", що формується у свідомості оточуючих як суспільний об'єкт.

Товарний імідж

В якості носіїв товарного іміджу виступають матеріальні та виробничо-діяльнісні засоби: матеріали, товари, групи виробів тощо.

Кожен із названих видів іміджу повинен бути керованим. Специфіка управління іміджем полягає в сукупному і синхронному функціонуванні таких його складових:

можливостей самого об'єкта іміджування;

вимог до вирішення завдань іміджування;

вимог до каналу, по якому буде „проходити" іміджування;

вимог аудиторії щодо іміджованого об'єкта.

Крім названих видів іміджу використовуються ще й такі:

Імідж політика - образ-замінник політичного діяча.

Імідж бізнесмена - семіотичний замінник особистості підприємця.

Імідж суспільства - символ громадянської спільноти.

Імідж виробничої фірми - те, що заміняє суть поняття „ виробниче підприємство".

Імідж торгової марки - символ-знак, що символізує поняття торгової марки, бренд.

Імідж викладача - те, що може бути символом поняття вчителя вищої школи.

Імідж творчої особистості - те, що відповідає образу творчої людини.

Імідж нації - знакове заміщення поняття народу тієї чи іншої країни [9, с.17-21].


2. Імідж ділової людини (секретаря)


З усієї величезної кількості матеріалу щодо створення іміджу люди беруть те, що використовувати легше усього: посміхатися усім і скрізь, демонструвати щирість і увагу, стежити за взуттям і зачіскою, одягом. Проте оточуючі на подив швидко розгадують усі наші „хитрощі". Можна удавати щирість скільки завгодно, але фальш рано чи пізно буде виявлена. Отже, імідж - це повинна бути завжди єдність внутрішнього і зовнішнього єства особистості.

Особистий імідж є важливою складовою для кар'єри. Є декілька причин, які вказують на це:

ми віримо в те, що бачимо;

ми всі зайняті люди і часто приймаємо рішення на основі першого враження;

імідж впливає на тих, хто приймає рішення в питаннях професійного росту;

ми діємо, усвідомлюючи це чи ні, як представники своєї професії або організації;

добре виглядати і впевнено почуватися - це добре для нас самих.

Зі всього набору власних характеристик кожна особистість має відібрати ті, що будуть позитивно сприйняті суспільством, оточуючими, часто на підсвідомому рівні.

Імідж ділової людини - це повний образ особистості, в якому найяскравіше втілене те, як особистість виглядає, говорить, одягається, діє; її вміння триматися, осанка, поза і мова тіла, аксесуари.

Особистий імідж, як уже зазначалось, формується під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. Він відображає погляд на особистість як з боку свого „Я" - самоімідж, так і з боку оточення - бажаний імідж, а також необхідний імідж, що повинен відповідати тому чи іншому статусу. Розглянемо ці типології більш детально.

Самоімідж.

Самоімідж випливає з минулого досвіду і відображає наявний в людині стан самоповаги. Тобто, якщо людина хоче, щоб її поважали, вона передусім повинна навчитись поважати сама себе. Поляки кажуть: „Хороша думка про себе - половина щастя".

Від слова „імідж" походить французький термін „імацинізм" - літературна течія, представники якої головним у своїй творчості вважають створення образу. У сучасному світі, якщо актори „входять в образ" на деякий період, то політики „не вилазять" з цього самого іміджу, прикриваючи ним істину політичної боротьби.

Самоімідж - це візуальна привабливість особистості. Щасливий той, хто має його від Бога. Але, як правило, більшість отримує імідж за рахунок свого високого професіоналізму, високої загальної культури, культури управління, вміння самовдосконалюватись, стежити за собою. Без самоіміджу неможливо досягти великих успіхів у будь-якій сфері діяльності.

Основою самоіміджу людини є її рівень духовності і благородства. Так, рівень духовності можна визначити, зазначає В.М. Шепель, поставивши перед собою п'ять питань з етикометрії [17]:

Які в мене пріоритетні моральні цінності?

Які мої повсякденні звички?

Які в мене стійкі особисті цілі?

Як часто я дотримуюсь своїх моральних цінностей?

Скільки хороших слів я можу написати про своїх батьків?

На рівень духовності дають відповідь питання з соціометрії:

Скільки в мене друзів?

Чи називають мене милосердним?

Яка моя реакція на заплакану дитину?

Чи симпатизують мені співробітники?

Як часто до мене звертаються за порадою і допомогою?

Відверті відповіді на зазначені запитання можуть дати достатню інформацію для роздумів тим, хто хоче мати достойну „Я - концепцію". Духовно здорова „Я - концепція" підстраховує особистість як від заниженої, так і завищеної самооцінки, надаючи їй мажорне відчуття життя, додає В.М. Шепель [17]. Не випадково людина з подібним духовним настроєм просипається вранці з усмішкою, отримує задоволення від прогулянки за будь-якої погоди, не робить культу з їжі, з нею легко спілкуватись.

Самоімідж необхідно формувати для підвищення ефективності управління своєю поведінкою. Це означає вміння впливати на себе шляхом блокування деяких своїх „ узвичаєних " дій та розвитку інших, роблячи їх „ узвичаєними", тобто бути більш привабливим.

Бути привабливим - свого роду мужність, що вимагає безперервної праці над собою. Привабливій особі дістається як від заздрісників, так і від суперників. Можливі поразки, які треба переносити з гідністю. Певна вольова напруга може надати особистості життєвий оптимізм, щоб перемагати труднощі й, поборовши невдачі, досягати мети.

Багато праці, безсонних ночей, здоров'я, нервової напруги, неймовірної концентрації зусиль треба вкладати в створення самоіміджу. Важко він дається харизматичним, що „ приречені " подобатись іншим. І не користь, а духовна гордість, тяга до людського визнання є стимулом забезпечення їх самоіміджу.

Бажаний імідж.

Бажаний імідж - це імідж, який створюється для сприймання нас оточуючими так, як би нам того хотілося.

Необхідність формування цього іміджу пояснюється намаганням особистості викликати певну психологічну готовність в оточуючих (керівника, партнерів, співробітників, родичів, знайомих) діяти певним чином щодо неї. Саме особистість формує відповідну установку про себе з боку оточуючих, намагається зробити так, щоб вони сприймали її так, як вона цього бажає.

Бажаний імідж - це більш чи менш адекватний реальній людині образ особистості, який складається в її ділових партнерів на свідомому і підсвідомому рівнях.

Будується він на основі:

а) зовнішнього вигляду ділової людини;

б) її манер, уміння триматись, спілкуватись, використовуючи мовні та „вербальні сигнали ";

в) зовнішньої й внутрішньої культури;

г) уміння себе подати (підкресливши свої позитивні і затушувавши негативні сторони).

Формування думки про іншу людину відбувається вже з перших десяти секунд, тому на початку спілкування важливо правильно себе налаштувати, триматись і відчувати себе комфортно. Бажаний імідж - це передусім уміння бути приємним у спілкуванні, тому для його формування багато значить візуальна доброзичливість, техніка проведення переговорів і елегантної поведінки як запорука успіху ділової людини.

Страницы: 1, 22012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.